Jak nás můžete podpořit?

Proč nás podporovat?

Chceme umožnit ubytování především studentkám z více početných rodin nebo z rodin se skrovnými příjmy. Proto nechceme mít příliš vysoké ceny za ubytování. Naopak v odůvodněných případech poskytujeme slevu.

Na druhé straně je potřeba udržovat dům v dobrém stavu a obnovovat vybavení. Proto ti, kteří mohou, jsou zváni k podpoře našeho domova.

Jak nás můžete podpořit?

- materiálním darem - můžete tak pomoci zlepšit vybavení SDM (matrace, kuchyňské potřeby, hudební a sportovní potřeby, kancelářské potřeby, čisticí prostředky atd.);

- modlitbou (jsme vděčni za všechny modlitby a oběti, které jsou základem naší činnosti);

- prací (je možné vypomoci s údržbou domu i zahrady, šitím závěsů apod.);

- finančním příspěvkem (v tom případě nás kontaktujte); na požádání vám vystavíme potvrzení o daru pro odpočet ze základu daně.

 

"Moji drazí dobrodinci, bez vaší lásky bych mohl udělat jen velmi málo a nebo nic. Ale s vaší láskou a ve spolupráci s Boží milostí jsme mohli vysušit mnoho slz a zachránil mnoho duší." Don Bosko