Činnost SDM

Zájmová činnost:

 - hra na kytaru, hra na klavír, ping-pong, italština, tanec, běhání, společenské hry

 - výtvarná tvoření, zpěv, oslavy, divadla, koncerty atd.

Duchovní nabídka:

 - pravidelná: chvály pro mládež, sdílení Božího Slova, adorace, mše, příležitost ke sv. smíření, osobní rozhovory o víře, zapojení se do liturgie - čtení, hudební doprovod při mši

 - příležitostná: duchovní obnovy, prožívání liturgického roku - roráty, křížové cesty, modlitba růžence, přípravy na liturgické svátky a jejich oslava atd.

Vzdělávací nabídka:

 - doučování, přednášky, besedy

 

Společné činnosti:

 - společná setkání pro všechny: zahajovací setkání, seznamka domu, adventní setkání, vánoční setkání, informační setkání, rozlučka, pravidelná setkávání středoškolaček

 - táborák, oslavy různých svátků a příprava na ně (nácvik písní, pečení apod.)