Ubytování studentek středních škol

Salesiánský domov mladých není školským zařízením ve smyslu domova mládeže a nezajišťuje pedagogický dohled ve smyslu školských předpisů; poskytuje však dozor a výchovné působení v rozsahu specifikovaném v Domácím řádu SDM. Od studentek se očekává větší samostatnost a zodpovědnost.

Ubytování se uskutečňuje prostřednictvím "Smlouvy o soukromém ubytování", kterou za nezletilé studentky podepisují rodiče (zákonní zástupci). Ve smlouvě prohlašují, že ubytovaná studentka je dostatečně zralá k bydlení mimo domov, že ji poučili o potřebném chování a budou s ní dodržovat dostatečný kontakt, aby zajistili potřebnou kontrolu odpovídající jejímu věku.

Cena za ubytování je 1 800,- Kč za měsíc.

SDM nabízí dobré podmínky pro studium, rodinné výchovné prostředí, osobní kontakt s každou studentkou a očekává aktivní zapojení ubytovaných do života domova. Nabízí také možnosti využití volného času: různé zájmové, vzdělávací a duchovní aktivity.

Zájemci o ubytování si zde mohou stáhnout  Žádost o ubytování SŠ 24-25  a poslat ji vyplněnou do SDM (poštou nebo naskenovanou s podpisy studentky i rodičů). Po té budou rodiče se studentkou pozváni k osobní návštěvě, při které si mohou prohlédnout prostory SDM a budou jim poskytnuty informace o způsobu ubytování, právech a povinnostech studentek i zákonných zástupců.  Na základě těchto informací mohou uvážit, zda je tento způsob ubytování pro jejich dceru vhodný.  V případě souhlasu obou stran lze následně uzavřít „Smlouvu o soukromém ubytování“, kterou podepisuje studentka, její zákonný zástupce a ředitelka SDM.

V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit e-mailem (sdmhk@volny.cz), telefonicky (731625923) nebo osobně pondělí - čtvrtek od 14 do 20 h.