Velikonoce

16.04.2019 17:21

Vstaň! Nepřítel tě zahnal od stromu života;

avšak já jsem sám život,

a hle, jsem s tebou spojen!

(ze starobylé homilie  na Bílou sobotu)

Požehnané Velikonoce prozářené novou nadějí, která je nám dána v Kristově slavném zmrtvýchvstání

Vám přejí a vyprošují

všichni z SDM