Velikonoce

11.04.2022 07:01

                              

     Téhož dne večer – prvního dne po sobotě – když byli učedníci ze strachu před Židy shromážděni za zavřenými dveřmi, přišel Ježíš, postavil se uprostřed nich a řekl

„Pokoj vám.“
                                                                                                                                            Jan 20, 19

AŤ JEŽÍŠOVO VZKŘÍŠENÍ
NAPLNÍ VAŠE SRDCE
HLUBOKÝM POKOJEM.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ZA SDM JANA SVOBODOVÁ