Večer uzdravení a smíření

31.03.2022 07:48

V pondělí 4. 4. budeme mít možnost prožít různými formami Boží uzdravení a smíření.