Vánoce plné naděje z blízkého Boha

24.12.2021 15:03

Do tmy nejistoty, úzkosti, strachu, zmatků, obav, křehkosti…

ať vám září jako hvězda

láska našeho Boha.

POKOJNÉ A NADĚJEPLNÉ Vánoce vám vyprošují sestry salesiánky

a  tým SDM v Hradci Králové