Slůvko na týden

05.09.2021 13:30

Když se obyčejná tráva vystaví světlu, neobyčejně zkrásní. Tím spíš my.

Fotka je z novohradského lesíka.20210904_104000.jpg (2162516)