Rozlučka

27.04.2017 17:37

V úterý 25. dubna jsme se loučili s maturantkami a vysokolačkami, které zde končí pobyt. Během večera jsme si mohli užít krásné hudební i divadelní vystoupení, nechybělo občerstvení a prostor k vzájemnému popovídání si, poděkování a obdarování se. Odcházející studentky jsme provázeli modlitbou při mši a dostaly speciální požehnání na cestu. Něco z krásného večera lze shlédnout ve fotogalerii.