Říjen - měsíc pro misie

17.10.2020 15:06

Nastal říjen, měsíc ve kterém podporujeme misie. Letos nám to pandemie trochu ztížila, ale nenecháme se zastavit. Nemůžeme sice uspořádat tradiční misijní koláč, přesto jsme napekli koláčky a nabídli je našim ubytovaným medičkám a farmaceutkám, kterým praktická výuka zatím funguje. Koláčky zmizely velmi rychle a pro misie také něco vydělaly. Misie potřebují naší podporu, v době pandemie možná i větší než obvykle. Máme víc času, tak se víc modlíme, také za misie.