Ne všichni mohou svobodně žít a vyznávat svou víru

25.11.2020 17:56

Dnes je červená středa. Modlíme se za všechny lidi, kteří musejí snášet pokořování a pronásledovaní od svých bratří pro svoji křesťanskou víru. Není jich málo a potřebují podporu.