Dnes slavíme

25.11.2020 17:27

Patronkou našeho domu je maminka dona Boska, Markéta. Má svátek právě dnes. Slavíme sice v menším počtu, ale s velkou vdečností za její příklad statečnosti v težkýdh situacích. Když byla prvním rokem vdova a nemohla sehnat nic k jídlu pro své tři syny, zabila krávu a dala jim najíst. Uměla se rozhodnout. Když ji don Bosko poprosil, aby mu pomohla s jeho hochy, nechala svoji domácnost a šla sloužit do oratoře. Když můžeme dnes něco udělat pro dobro naše a druhých udělějme to, nebudeme toho litovat.