Aktuality

04.02.2019 17:44

Leden

Měsíc leden s sebou přinesl zkouškové období a pololetní snažení. Ale kromě studijního úsilí jsme stihli připravit program pro děti a také řádně oslavit Dona Boska. A to jak slavnostní mší s krásným hudebním doprovodem a následným pohoštěním pro přátele a dobrodince, tak společnou přípravou a...
Celý článek
09.01.2019 15:31

Den otevřených dveří 16. 1. 2019

Ve středu 16. ledna si můžete v době od 9 do 18 h prohlédnout prostory SDM a seznámit se se způsobem ubytování zde.
Celý článek
23.12.2018 15:27

Vánoce

Ať tajemství vtělení Božího Syna a Jeho příchodu na tento svět stále více proniká Vaše životy a je Vám zdrojem radosti, pokoje a hlubokého štěstí.
Celý článek
19.12.2018 16:00

Prosinec

Advent jsme zahájili setkáním u adventního věnce v komunitě s následnou prohlídkou komunitních prostor. Krátce na to nás navštívil Mikuláš se svým nezbytným doprovodem. K adventu patří také ranní rorátní mše při svíčkách, a tak jsme některé dny vstávali časně a užívali si rorátních zpěvů s...
Celý článek
06.12.2018 07:29

Říjen, listopad

V měsíci říjnu proběhlo seznamovací setkání všech obyvatelek domu. Toto období bylo také ve znamení pomoci potřebným ve světě. S chutí jsme se zapojovali do pečení misijních koláčů i do nejrůznějšího tvoření, aby výtěžek této činnosti mohl pomoci chudým lidem. Stihli jsme také různá setkání, oslavy...
Celý článek
07.10.2018 21:49

Měsíc září

Září uběhlo jako voda. Dům se postupně zaplňoval studentkami nejrůznějších škol a oborů, které se snažily seznámit se mezi sebou i s domem a trefit tam, kam potřebují. Uskutečnila se společná setkání různých skupin, oslavili jsme několikery narozeniny, opekli buřty a zazpívali u táboráku,...
Celý článek
29.08.2018 13:06

Začátek školního roku

Provoz SDM začíná v neděli 2. září 2018 od 17 h.
Celý článek
17.05.2018 19:53

Žádosti o ubytování - vysokoškolačky

Zájemkyně o ubytování ve školním roce 2018/2019 si mohou stáhnout Žádost o ubytování VŠ 18-19 a poslat ji vyplněnou do SDM. Bližší informace k ubytování naleznete zde  
Celý článek
19.04.2018 09:51

Žádosti o ubytování na školní rok 2018/2019

Studentky, které byly přijaty ke studiu na střední škole na příští školní rok, si mohou stáhnout Žádost o ubytování SŠ 18-19 a poslat ji do SDM. Bližší informace zde.
Celý článek
27.03.2018 11:55

Velikonoční přání

Ať nám všem vzkříšený Ježíš daruje plnost života, radosti a naděje! Požehnané Velikonoce přejí a vyprošují všichni z SDM (CDM)  a sestry salesiánky
Celý článek
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>