Velikonoční přání

24.03.2016 13:47

Buď veleben Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista!

Protože je tak nesmírně milosrdný,

znovu nás zrodil,

takže zmrtvýchvstáním Ježíše Krista 

máme živou naději…

(1Petr 1,3-4)

 

Ať vzkříšený Pán naplní srdce nás všech nadějí 

a důvěrou ve všech životních situacích!

Požehnané Velikonoce přejí a vyprošují

všichni z SDM