Velikonoce

06.04.2020 15:30

„Neboj se! Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev – a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1, 17-18)

Požehnané velikonoční svátky prozářené nadějí, kterou nikdo a nic nemůže vzít.