Vánoční přání

19.12.2016 17:48

Jak mudrci našli Ježíše?

Byli moudří, a tak zkoumali znamení.

Naslouchali Písmu, a to jim ukázalo směr.

Radost v srdci jim potvrdila jejich hledání.

Přišli, klaněli se a darovali...

 

Abychom o letošních Vánocích našli Ježíše

a nechali se Jím také nalézt,

přejí a vyprošují

všichni z SDM.