Vánoce

19.12.2019 10:14

„Na počátku bylo Slovo,

a to Slovo byl Bůh;

a on se nám narodil

jako Spasitel světa.“

                                 (srv. Jan 1,1)

 

Požehnané Vánoce a hluboké prožití tajemství Božího vtělení

Vám ze srdce přejí                           

všichni ze Salesiánského

domova mladých