Říjen, listopad

06.12.2018 07:29

V měsíci říjnu proběhlo seznamovací setkání všech obyvatelek domu. Toto období bylo také ve znamení pomoci potřebným ve světě. S chutí jsme se zapojovali do pečení misijních koláčů i do nejrůznějšího tvoření, aby výtěžek této činnosti mohl pomoci chudým lidem. Stihli jsme také různá setkání, oslavy narozenin, a když jednou napladl sníh, tak i postavit na dvoře sněhuláka. Na advent jsme se začali připravovat nácvikem rorátních zpěvů s doprovodem různých nástrojů a také jsme si vyrobili adventní věnce. S vděčnostní jsme si připomněli 25 let fungování tohoto domu při děkovné mši a postupně provázíme v modlitbě všechny ročníky studentek, které zde bydlely. Několik fotografií z tohoto období je možné vidět zde.