Oslava patronky domu 24. 11.

10.11.2015 16:15

Zveme naše přátele a dobrodince na oslavu patronky našeho domu - Markéty Occhienové-Boskové, matky sv. Jana Boska v úterý 24. listopadu 2015. Program: 17.30 mše v kostele sv. Anny; 19.00 koncert Slávka Klecadra v sále SDM.