Měsíc září

07.10.2018 21:49

Září uběhlo jako voda. Dům se postupně zaplňoval studentkami nejrůznějších škol a oborů, které se snažily seznámit se mezi sebou i s domem a trefit tam, kam potřebují. Uskutečnila se společná setkání různých skupin, oslavili jsme několikery narozeniny, opekli buřty a zazpívali u táboráku, uspořádali večer chval, připravili program pro děti a zorganizovali dětské odpoledne. Něco ze života lze shlédnout na fotografiích.